Nyheter

Hvordan kan miljøhuamiora bidra til å løse vår tids miljøutfordringer? (Illustrasjon: Ada Wikdahl)

Panelsamtale: Hva er miljøhumaniora?

Miljøhumaniora vil bidra til å løse klima- og miljøkrisene, men hva slags fagfelt er det egentlig? Salongen inviterer til digital panelsamtale 15. april 2021.

Publisert

Miljøhumaniora er et tverrfaglig fagfelt som har vokst frem i løpet av de siste tiårene. Målet er å undersøke vår forståelse av og holdninger til natur og miljø, hvordan disse skapes og endres i ulike kontekster, og hvordan de legitimerer og former adferd. På denne måten søker miljøhumaniora å bidra til å løse store miljøutfordringer som klimakrise og tap av biologisk mangfold.

Det er ikke noe nytt at forskere fra humanistiske fagfelt forsker på miljøspørsmål. Hva er så nytt med miljøhumaniora? Og hvordan skiller forskningen som blir gjort i såkalte miljøhumanistiske prosjekter seg fra annen humanistisk forskning på miljø? Hvem er miljøhumanistene, og hva forener dem?

Salongen inviterer til panelsamtale for å utforske disse spørsmålene.

Arrangementet finner sted på Zoom Webinar 15. april kl. 18.00-19.30. Ingen påmelding nødvendig.

Lenke til Zoom Webinar: https://us05web.zoom.us/j/85252399460

Se arrangementet på Facebook.

Panelet består av:

  • Kristin Asdal, professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo.
  • Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.
  • Dolly Jørgensen, professor i historie ved Universitetet i Stavanger og redaktør for tidsskriftet Environmental Humanities.
  • Marit Ruge Bjærke, postdoktor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Samtalen ledes av Hedda Susanne Molland, stipendiat i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Arrangementet består av en samtale mellom panelistene i ca. 1 time, og 30 minutter med spørsmål fra salen.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Powered by Labrador CMS