Intervju

Idéhistorisk oppdemning

Stian Gullner Klasbu og Hedda Susanne Molland er redaktører for det ferske tidsskriftet. (Foto: Espen D. Stabell)

AKTUELT: Det nye studenttidsskriftet Molo viser at idéhistoriefaget lever i beste velgående på Blindern.

Av Espen D. Stabell

Et nytt studenttidsskrift for idéhistorie har sett dagens lys på Blindern. Det heter Molo og kommer med sitt første nummer i neste uke. Salongen møter redaktørene Stian Gullner Klasbu og Hedda Susanne Molland minutter etter at bladet er sendt i trykken. Med innspurten like bak seg, stiller redaktørene velvillig opp til en samtale om tidsskriftet og om idéhistoriefagets fremtid.

Klasbu og Molland forteller om stor interesse blant studentene for tidsskriftet. De fikk flere bidrag til første nummer enn de hadde budsjett til å trykke.

– Det ser ut til å være et behov. Studentene på idéhistorie har få andre publiseringsmuligheter, sier Molland.

Første nummer av tidsskriftet lanseres onsdag 29. april.

Tidsskriftet Arr, som startet som studenttidsskrift i 1989, har de siste tjue årene vært et fagtidsskrift med høyere terskel for publisering. Studenttidsskriftene Filosofisk supplement og Filologen ligger litt på siden av idéhistoriefaget.

Ambisjonen er å lage et tidsskrift der studentene på idéhistorie kan skrive på egne premisser, og hvor de kan få trening i å formidle og skrive fagtekster. Det gir studentene akademisk habilitet og en evne til å skrive annet enn semesteroppgaver, sier Molland.

Klasbu legger til at studenttidsskriftet har som mål å styrke studentmiljøet og studentenes faglige identitet.

Første nummer går rett på sak med temaet «Idéhistorie». Tanken er å få studentene til å reflektere over sitt fag, og å skape en åpen dialog om hva idéhistorie er – basert på studentenes erfaringer.

Et fag i utvikling

Til høsten avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo og erstattes av det tverrfaglige studieprogrammet «Europeisk kultur». Den offisielle begrunnelsen er at det er for få som gjennomfører studiet. Nedleggelsen har skapt debatt om idéhistoriens tilstand og fremtid. Er idéhistoriefaget på vei ut?

– En del studenter ble nok litt sjokkerte da meldingen om nedleggelsen kom. Men den er ikke nødvendigvis et stort slag, mener Molland, som selv har en bachelorgrad i idéhistorie.

Hun tror termen idéhistorie etter hvert kan forsvinne, men hun er sikker på at det faglige perspektivet vil bestå. Klasbu understreker at faget ikke befinner seg i en krise krise, men påpeker at det foregår en stadig kamp for å posisjonere og markere seg. Alle fag er nødt til å kjempe for sin eksistens, de må hele tiden utvikle seg, sier redaktørene.

Klasbu, som selv har bakgrunn fra filosofi, er imidlertid bekymret for at nedleggelsen vil føre til mindre ressurser og færre ansatte. Han påpeker at idéhistoriefaget er unikt i verdenssammenheng. Det er få land utenom de skandinaviske hvor man kan studere idéhistorie som et eget fag. Derfor bør vi styrke faget, heller enn å svekke det, mener han.

Molo slippes 29. april og finnes gratis i tidsskriftstativene på Georg Morgenstiernes hus, Sophus Bugge og Niels Treschows hus.

Powered by Labrador CMS