Tidsskrift

Artikler ønskes!

Publisert
Hvilke prosesser ligger bak dannelsen av kanon? Norsk filosofisk tidsskrift ønsker bidrag til sitt kommende temanummer om nettopp dette. (Illustrasjon: iStockphoto)

Norsk filosofisk tidskrift ønsker bidrag til temanummer om filosofihistorie og kanondannelse.

Vi ønsker artikler som diskuter hva filosofihistorie og en filosofihistorisk kanon er, hvordan en filosofihistorisk kanon dannes og hvorfor visse tekster og teorier blir kanonisert. Andre aktuelle spørsmål kan være hvordan og hvorfor oppfatninger om hva som er viktige klassiske tekster endrer seg opp gjennom historien.

Vi ønsker også bidrag som belyser filosofihistoriefagets rolle og status både i forhold til fagfilosofien og andre akademiske fag. Spørsmål som angår hvordan og hvorfor man skal lese filosofihistorie er også aktuelt.

Frist for innlevering av bidrag er 15.09. 2010

Bidrag sendes på mail til: kjersti.fjortoft@uit.no og jonas.jakobsen@uit.no

Powered by Labrador CMS