Tidsskrift

MONSTERET ER LØS!

FRA ARKIVET: Monsteret har fascinert mennesker til alle tider og var tidligere viktig på en rekke ulike områder. Monsterets historie gir dermed et interessant perspektiv på felt som menneskesyn, religion og vitenskap. Men hva er et «monster»?

Publisert Sist oppdatert
I 2010 ga Arr – idéhistorisk tidsskrift ute et temanummer om monsteret. Her er lederen, skrevet av Anne Helness.

Middelalderens kristne tenkere knyttet begrepet rent etymologisk til henholdsvis mostrare, det å «(frem)vise» noe, og til monere, det å «advare». Monsteret kunne på den ene siden demonstrere Guds allmakt – og på den andre siden være en advarsel mot å vike fra den smale sti. I antikken var monsteret det som brøt med naturens orden, noe som også omfattet samfunnet. Monsteret ble derfor på den ene siden knyttet til den abnormale natur, altså vesener som kunne blande ulike kategorier, for eksempel menneskehode og dyrekropp – og på den andre siden til det som truet samfunnets naturlige orden.

Alle disse kontekstene kan finnes igjen i de lærde diskusjonene om monsteret opp gjennom historien. Diskusjonene om monsteret inngår dessuten i en mer omfattende kontekst, nemlig det som vekker undring, hvor monsteret befinner seg i den ene enden av en skala som også omfat- ter det fantastiske og det mirakuløse.

I dette nummeret av Arr har vi valgt å belyse monsterets historie, både i tekst og illustrasjoner, for å få frem mangfoldigheten og det uvante ved tidligere tiders monstre, for slik bidra med et historisk perspektiv på monstrøsitetens rolle i dag.

Innhold

 • Plinius: Naturhistorie, 7. Bog, «Antropologien», kapitlerne 6–32 (78 e.Kr.)
 • Jacob Isager: Monstrøse folkeslag hos Plinius den ældre
 • Reidar Aasgaard: Fra slangen til satan monstre i den bibelske tradisjon
 • Leif Søndergaard: Monsterracer på middelalderens mappae mundi
 • Adam Diderichsen: Monstre og det monstrøse i mødet med Den nye verden
 • Peter Fjågesund: «Om søe-ormen veed jeg ey nogen beskeed». Tro og tvil rundt naturens hemmelighetsfulle majestet
 • Svein-Eirik Fauskevåg: Ideer om monstret i fransk åndsliv på 1700-tallet
 • Michel Foucault: Menneskemonsteret – to forelesninger
 • Morten Harper: Monstervokterne. Superhelter som sublimerte monstre
 • Om illustrasjonene i dette nummeret

Utenom tema

 • Synnøve Lindtner: Psykoanalyse og seksualitet i det norske kvinnetidsskriftet Sirene
 • Anne-Lise Seip: Welhaven – en norsk dannelsestenker

Bokessay

 • Espen Schaanning: Sannhetsforkjempere (bokessay)
 • Lars-Åke Engblom: Imponerende om norsk presses historie
 • Espen Schaanning: Biografi for skjønnånder
 • Thomas Krogh: Er bare skitne hender rene?
Powered by Labrador CMS