Nyheter

Filosof og historiker får Klim-prisen

Johan Östling, som har skrevet en analyse av nazismens påvirkning på Sverige, får årets Nils Klim-pris.

Publisert Sist oppdatert
Professor Johan Östling ved Lunds Universitet. (Foto: Ola Torkelsson/Ludvig Holbergs minnefond)

I sin doktorgradsavhandling gir den svenske filosofen og historikeren en analyse av hvordan nazismen påvirket Sverige tidlig i etterkrigsårene. Som Östling selv forklarer i sammendraget av avhandlingen:

Det överordnade syftet med studien är att analysera innebörden av den nazistiska erfarenheten och de slutsatser som drogs av den i Sverige i krigets kölvatten. Utgångspunkten är tvåfaldig: dels att nazismen var en omvälvande upplevelse som måste ha satt djupa avtryck i det ideologiska landskapet, dels att forskningen har ägnat mycket stor uppmärksamhet åt tiden före 1945 men aldrig frågat sig vilken betydelse nationalsocialismen som erfarenhet hade för efterkrigsvärlden.

Klim-prisens fagkomite mener analysen er original, blant annet fordi den peker på de moralske og åndelige dimensjonene ved den historiske erfaringen. «Mange nasjoner, ikke bare Sverige, og spesielt i Europa, kjemper fortsatt med denne erfaringen.»

Studien bygger særlig på den tyske historikeren Reinhart Kosellecks arbeider, noe fagkomiteen har festet seg ved.

Det er interessant å merke seg at Dr. Östlings avhandling faktisk har hentet sin inspirasjon i tyske intellektuelle tradisjoner som led under framveksten av tysk nazisme.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år innenfor Holbergprisens fagfelt. Prisen er på 250 000 norske kroner.

Powered by Labrador CMS