Intervju

Salongen satser på bøkene

Publisert

Salongens nye redaktør mener både norske og utenlandske filosofi- og idéhistoriebøker fortjener mer oppmerksomhet. – Vi skal trekke frem bøker som blir oversett av andre, sier Tore Engelsen Espedal. Ambisjonen er den samme som da Salongen åpnet i 2009: å være landets viktigste møteplass for deg som jobber med, studerer eller er interessert i filosofi og idéhistorie.

– Salongen skal fortsatt være en ressurs for deg som studerer, jobber med eller er interessert i filosofi og idéhistorie. Samtidig skal bokdekningen vår videreutvikles. På Salongen skal du kunne lese om de viktige bøkene innenfor fagfeltene; gjerne de som blir oversett andre steder. I tillegg skal dekningen av sentrale internasjonale utgivelser bli bedre, sier Tore Engelsen Espedal, som tar over som redaktør etter undertegnede.

Den nye redaktøren er idéhistoriker og har bakgrunn blant annet fra Forskningsrådet. De siste to årene har han sittet i Salongens redaksjon, hvor han har hatt ansvar for bokstoffet.

Selv om omtaler og nyheter om bøker skal være en hjørnestein for Salongen, understreker han at nettstedet skal fortsette å skrive om forskning og fagdebatt. Og leserne kan vente seg filosofiske og idéhistoriske perspektiver på aktuelle samfunnsspørsmål.

Du kan bidra

– Vi skal gi deg oversikt over det som skjer innen fagene i Norge – i tillegg til interessante nyheter fra utenlandske miljøer. Samtidig håper vi å servere essays og artikler som får deg til å reflektere og diskutere, sier han.

Salongen drives av en redaksjon, men det er norske forfattere, forskere, studenter og skribenter som bidrar med artikler og innlegg. (Hittil har over hundre personer bidratt med tekster!)

– Jeg vil oppfordre fagfolk, forfattere og studenter til å bruke denne arenaen for det den er verdt. Ikke minst håper jeg at arrangører og initiativtakere vil fortsette å legge sine arrangementer i kalenderen vår, sier Tore Engelsen Espedal

Har du tips til nyheter om forskning, arrangementer eller bøker – eller vil du selv skrive på Salongen, send en personlig melding til redaktøren.

Salongens historie

Da vi åpnet Salongen senhøsten 2009, var målet å skape landets viktigste møteplass for deg som jobber med, studerer eller er interessert i filosofi og idéhistorie. Siden den gang har vi skrevet om 130 filosofiske og idéhistoriske bøker, og vi har publisert mer enn 300 saker om aktuell forskning og fagdebatt.

Den første store debatten vi reiste, gjaldt forholdet mellom filosofi og idéhistorie. Har de to fagene mer til felles enn man skulle tro? Deler filosofi og idéhistorie kanon og metode? Eller er ulikhetene større enn likhetene, spurte vi. Blant annet arrangerte Salongen paneldebatt ved Universitetet i Oslo våren 2010, og forskere som Thomas Krogh, Kjell Eyvind Johansen og Trond Berg Eriksen publiserte tekster om spørsmålet.

Høsten som fulgte ble Forskningsrådets evaluering av filosofi og idéhistorie et viktig tema. Vi publiserte en lang rekke tekster både om evalueringen og etterspillet. Blant annet kommenterte filosofimiljøene i ulike byer evalueringen. Alle disse tekstene finnes på vår samleside om evalueringen.

Våren 2011 rettet vi søkelyset mot kvinner i filosofien. Blant temaene vi tok opp var kvinners plass i norsk filosofihistorie, i den filosofiske kanon og i filosofifaget i dag. Også disse tekstene har vi samlet på en egen oversiktsside.

På nyåret 2012 har vi tatt opp den viktige debatten om humanistisk dannelse, blant annet med ved å publisere Per Ariansens essay «Hva er dannelse? En idé- og begrepshistorisk vandring». Du kan vente deg flere innlegg om dannelsesdebatten i året som kommer.

Takk til alle dere som har skrevet om, lest og diskutert filosofi og idéhistorie her på Salongen disse tre første årene!

Powered by Labrador CMS