Smuler

Demonstrasjoner i Ferguson, USA, i kjølvannet av det rasistisk motiverte politidrapet på tenåringen Michael Brown. Til høyre, aktivist og professor i filosofi og afro-amerikanske studier Cornel West, under en av de mer konfronterende demonstrasjonene i byen.

Filosofiske smuler

Publisert

SMULER: Hvorfor er filosofer så lite opptatt av å diskutere rasisme? Er man rett og slett blind for problematikken? Er visse filosofiske tradisjoner og diskurser sågar med på å reprodusere og opprettholde rasistiske praksiser? Les mer om dette og annet i ukens smule-runde.

  • En ny intervju-serie i The New York Times’ filosofi-spalte The Stone er viet tematikken «Philosophers on Race». Serien er utført og redigert av professor i filosofi ved Duquesne University, George Yancy, forfatter av blant annet Black Bodies, White Gazes og Look, a White! Først ut intervjuer Yancy filosofi-professor Naomi Zack om hvilke filosofiske og politiske implikasjoner det har å være ikke-hvit i dagens USA, med utgangspunkt i Ferguson-saken.
  • I seriens andre intervju snakker Yancy med Charles Mills, blant annet om hvordan John Rawls har gjort det vanskeligere å ta opp, eventuelt enklere å sno seg unna, problematikk knyttet til rasisme for filosofer som jobber med rettferdighets- og samfunnsspørsmål. De er ifølge Mills «lost in Rawlsland».
  • Gud vil aldri dø all den tid vitenskapen er orientert mot stadig flere spørsmål, og ikke endelige svar, mener Jack Miles i et personlig essay i The Atlantic.
  • Filosof Espen D. Stabell undersøker hvilken rolle ansvarlighet spiller eller bør spille i sammenheng med teknologisk innovasjon, i det islandske nettidsskriftet Nordicum-Mediterraneum.
  • I forrige uke ble den tredje årlige internasjonale stoisisme-uka avholdt, hvor deltagerne blir oppfordret til å gi stoiske råd og leveregler en sjanse, og forhåpentligvis føle de (ifølge nettstedet Stoicism Today) «potensielt terapeutiske effektene» på kroppen. Les mer her og her.
Powered by Labrador CMS