Nyheter

1700-tallskonferanse i Tromsø

Publisert
Tromsø. (Foto: iStock)

Interessert i 1700-tallet? Norsk selskap for 1700-tallsstudier arrangerer sin syvende tverrfaglige konferanse i Tromsø 28.–30. oktober 2011. Hovedtema for konferansen er «Persistenser: Syttenhundretallet som arvtaker», men alle tema knyttet til det lange syttenhundretallet er velkomne. Hovedtalere er historiker Stephane Van Damme fra Sciences Po i Paris og dirigent Andrew Parrott fra Oxford. Frist for påmelding med foredrag er 15. juni.

Det blir en egen papersesjon for doktorgradskandidater 27. oktober. Deltakelse på denne sesjonen samt på selve konferansen vil telle som poenggivende kurs i opplæringsdelen til Ph.D.-graden. For mer informasjon se call for papers, påmeldingsskjema med mer på nettsidene til universitetet i Tromsø.

Konferansen arrangeres av Norsk selskap for 1700-tallsstudier, som er et nettverk for forskere, studenter og andre som arbeider profesjonelt med 1700-tallet som kunnskapsområde. Selskapet er tverrfaglig og mottar medlemmer fra alle disipliner. Selskapets formål er å fremme interessen for 1700-tallsforskning i Norge og har for tiden drøyt 100 medlemmer.

Foruten å være et nettverk for 1700-tallsforskere innenlands, fungerer selskapet også som en døråpner for internasjonal kontakt gjennom samarbeid med 1700-tallsselskapene i de øvrige nordiske landene og tilslutning til International Society for Eighteenth-Century Studies, Société internationale d’étude du XVIIIe siècle (ISECS). Medlemsskap i Norsk selskap for 1700-tallsstudier innebærer at man samtidig er innmeldt i ISECS.

Som medlem av selskapet får man tilsendt en årlig nyhetsbulletin, e-poster med informasjon om workshops og andre aktiviteter, og siden 2010 også tidsskriftet Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies. Medlemmer blir videre invitert til å delta på selskapets konferanser og generalforsamlinger, som finner sted annet hvert år.

Se også selskapets hjemmeside.

Powered by Labrador CMS