Bøker

Vår tids moderne tider

Publisert
Vår tids moderne tider

BOKNYTT: Hvordan har den postindustrielle økonomien forandret opplevelsen av tid?

Anne Lise Ellingsæter er ute med ny bok om «vår tids tid». Hun har sett nærmere på hvordan den nye økonomien har endret lønnsarbeidets tidsdimensjoner. Som det heter i forlagets presentasjon:

Denne boken tar pulsen på vår tids moderne tider, på det norske postindustrielle arbeidslivet og de prosesser det formes av på vei inn i det 21. århundret.

Her undersøkes arbeidstiden som sosial institusjon, sosial praksis og kulturell kategori. Ellingsæter ser blant annet på hvordan arbeidstidsregimet har endret seg etter krigen.

Det knaker i den fremvoksende postindustrielle tidsorden – strukturelt og kulturelt. Men den postindustrielle vrien på moderne tider har dype avtrykk fra den norske samfunnsmodellen.

Norske idéhistorikere har skrevet mye om tid før – både med historiske og metafysiske perspektiver. Men her er får vi altså et sosiologisk blikk på senere norsk arbeidslivshistorie. En bok du kanskje bør lese – hvis du har tid.

Oppdatering: Apropos – Filosofisk supplement arbeider med et nytt nummer om, ja nettopp, tid.

Powered by Labrador CMS