Tidsskrift

Magien vender tilbake

Publisert
Fra: Arr – 3-2011 — http://www.arrvev.com/

TIDSSKRIFT: Magikere er bestselgere i underholdningsindustrien, og healere, klarsynte og englekyndige er langt framme i mediebildet. Men magi er også blitt et aktuelt tema for forskningen, noe som gjenspeiles i det nye nummeret av Arr – idéhistorisk tidsskrift. Hva kan historikere fortelle oss om magi?

Arr – idéhistorisk tidsskrift er ute med et nytt temanummer om magi. Her er et utdrag fra lederen, skrevet av Thomas Østerhaug.

Magikere er bestselgere i underholdningsindustrien, og healere, klarsynte og englekyndige er langt framme i mediebildet. Samtidig har magi en lang historie. Begrepet «magos» har røtter tilbake til den antikke greske betegnelsen på persiske prester, og fenomenene vi forsøker å fange med magibegrepet er enda eldre.

Magi har imidlertid ingen entydig definisjon. Begrepet brukes for å beskrive svært forskjellige oppfatninger og praksiser, tilgrensende både religion og vitenskap, og defineres ofte i forhold til hva det ikke er. Magi er både en nøytral, analytisk kategori og et sterkt ladet begrep, ofte brukt polemisk og nedsettende av utenforstående.

Dette nummeret av Arr gjenspeiler variasjonene i forestillingene om magi og bruken av begrepet fra antikken til i dag. Arr ønsker å belyse ulike forestillinger om magi, utviklingen av begrepet, magiens og magikerens status, hvilken funksjon magi har hatt til ulike tider og på ulike steder og hvordan magi har påvirket og fortsatt påvirker samfunnet.

Innhold

 • Thomas Østerhaug: «Magi og framveksten av moderne naturvitenskap»
 • Ingvild Sælid Gilhus: «Magi og religion i antikken»
 • Anastasia Maravela og Glenn Wehus: «Senantikk magi. Tekster fra Universitetsbiblioteket i Oslos papyrussamling»
 • Noen magiske tekster fra Papyri Osloenses
 • Kristin Gjerpe: «Mellom Dante og Joyce. Den homeriske trollkvinnen Kirke hos Giordano Bruno»
 • Nils Gilje: «Magi og ‘avfortrylling av verden’. Max Webers perspektiv på oppløsningen av det magiske verdensbildet
 • Per M. Aadnanes: «Å vera luthersk i ei refortrylla samtid. Om magi og teologi i det seinmoderne»
 • Hilde Norrgrén: «John Dees Englemagi»
 • Egil Asprem: «Enokiansk magi i moderne okkultisme»
 • Frank Beck Lassen: «‘Et ondt og tyrannisk Bæst’. Varulven i tidligtmoderne dæmonologi»

Bokessay

 • Thomas Krogh: «Hvem lå i demokratiets vugge?»
 • Espen Schaanning: «Opplyst oppdragelse»
Powered by Labrador CMS