Forskning

Første nordiske avhandling om Castoriadis

Publisert
I Norden er det skrevet lite om den greske filosofen Cornelius Castoriadis. (Illustrasjon: Pablosecca/Wikimedia commons)

I juni forsvarte jeg min avhandling med tittelen «Politikken og det imaginære. Cornelius Castoriadis’ bidrag til et politisk danningsbegrep». Dette er den første avhandlingen i Norden om Cornelius Castoriadis’ filosofi.

Av Ingerid Straume

Castoriadis’ navn er kanskje kjent for en del, men det samme kan ikke sies om hans tenkning. Denne er heller ikke så lett å kategorisere. Filosofen Johann P. Arnason omtaler den som «post-fenomenologisk», mens Olivier Fréssard snakker om en «filosofi for det sosial-historiske».

Originalt filosofisk univers

Castoriadis skapte et filosofisk univers som er originalt, avansert og omfattende, med selvlagde begreper som er forbundet slik at det er nærmest umulig å forklare ett uten å trekke inn tre—fire andre. Men til forskjell fra mange franske kolleger – Castoriadis levde og virket i Paris fra 1945 til 1997 – er språket verken spesielt komplisert eller mystifiserende.

Skaping som grunnmodus

Skaping (création) er politikkens grunnmodus for Castoriadis, og skaping kan ikke forstås uten et begrep for ‘det imaginære’. Det imaginære gjør det mulig å snakke om den menneskelige verden som en skapt verden, der det som skapes ikke nødvendigvis er satt sammen av noe forutgående, allerede værende, men der også helt nye former oppstår. Det imaginære opptrer både som skapende og skapt. Begrepet har både en ontologisk og en politisk dimensjon, noe som muliggjør både filosofisk grunnlagstenkning og et radikalt, politisk prosjekt.

I avhandlingen settes denne tenkningen i virksomhet innenfor et bestemt felt, nemlig pedagogikk og utdanning. Dermed åpnes nye perspektiver, og spørsmål kan stilles på nye måter, omkring demokrati og utdanning generelt, og politisk danning spesielt.

Les mer om Castoriadis

Powered by Labrador CMS