Tidsskrift

Bidrag om kunnskapsteori ønskes

Publisert

Norsk Filosofisk tidsskrift ønsker bidrag til et kommende nummer om kunnskapsteori (2/2013). Med dette temanummeret ønsker vi å presentere deler av det som gjøres innenfor normativ kunnskapsteori i Norge i dag, herunder kritikk av normativ kunnskapsteori.

Vi ønsker bidrag som diskuterer klassiske kunnskapsteoretiske spørsmål, men også bidrag som tar opp spørsmål om kritisk læring, taus kunnskap og rådende epistemologiske orienteringer. Foruten fast redaktør er Bengt Molander og Jonathan Knowles gjesteredaktører for dette nummeret. Vi håper på mange spennende bidrag.

Frist for innsending av bidrag er 15. Januar 2013. Bidragene sendes til Kjersti Fjørtoft (kjersti.fjortoft@uit.no), Bengt Molander (bengt.molander@ntnu.no) og Jonathan Knowles (jonathan.knowles@ntnu.no).

Powered by Labrador CMS