Nyheter

Færre doktorgrader i filosofi og idéhistorie

Publisert
Det ble avlagt 21 doktorgrader i filosofi og idéhistorie i 2008 og 2009. (Kilde: Doktorgradsregisteret, NIFU STEP)

Antall avlagte doktograder innen filosofi og idéhistorie har gått ned de siste årene.

I 2008 og 2009 avla tilsammen 21 personer doktorgrad i disse fagene. For hver av de foregående toårsperiodene var var tallet 25. Det viser en oversikt Salongen har fått fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP.

Utviklingen er i tråd med en generell trend, skal vi tro nettsidene til instituttet:

Fersk doktorgradsstatistikk viser at det fant sted om lag 100 færre doktorgradsdisputaser i 2009 enn i 2008. Dette er en nedgang på 8 prosent.

Filosofi og idéhistorie er blant fagene NIFU STEP fører spesifikk statistikk over. Hvilke doktorgrader som plasseres innen disse fagene er imidlertid basert på avhandlingenes temaer, noe som gjør at registreringen til dels er basert på skjønn. Det bør også påpekes at disse tallene varierer ganske mye fra år til år.

Powered by Labrador CMS