Nyheter

Evaluering av filosofi og idéhistorie

Publisert
(Illustrasjon: iStock)
(Illustrasjon: iStock)

Forskningsrådet har bestilt en evaluering av forskningen innen filosofi og idéhistorie, og nå er rapporten her. Den peker på mange styrker ved forskningen, men også på flere svakheter.

Mangel på nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom forskningsmiljøene er det største problemet, ifølge rapporten.

Se også vår oversikt: Alt om evalueringen.

Evalueringsrapporten kan lastes ned fra Forskningsrådets nettsider.

Få fellesprosjekter

Mangelen på samarbeid og jevn distribusjon av midler fremheves som viktige utfordringer for fagene. Som det heter på Forskningsrådets eget oppslag:

Den viktigste utfordringen er manglende nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom forskningsmiljøene. Forskerne publiserer ikke nok internasjonalt, og de flytter for lite på seg. Ressursene er dessuten ujevnt fordelt mellom instituttene, og det kan føre til at fag- og metodeprofilene blir mer ensrettet. Evalueringsutvalget påpeker videre at det er stor variasjon i innhold og relevans i forskerutdanningstilbudene og at kvaliteten på veiledningen av stipendiater varierer.

Mer til samarbeid og små prosjekter

Rapporten konkluderer med at det trengs insentiver for å skape mer samarbeid:

In order to address the uneven distribution of research resources, and also the lack of collaboration between departments, we recommend that incentives be provided that can motivate researchers to become more active in forming cross-departmental networks that can provide a basis for joint applications for project-funding. On the basis of our observation about limited research contexts, we also wish to stress the importance of continued support for smaller projects.

Powered by Labrador CMS