Nyheter

Evalueringen
Evalueringen

Alt om evalueringen [oppdatert]

Publisert

SAMLESIDE: Her er oversikten over alt Salongen og andre har skrevet om Forskningsrådets evaluering av filosofi og idéhistorie. Oversikten oppdateres fortløpende.

Under følger ulike artikler og omtaler av evalueringsrapporten – med de nyeste bidragene først.

 • Hvor er kvinnene i norsk filosofi, spør stipendiat Cathrine Felix i en kommentar på Salongen 24. november. Hun kritiserer rapporten for å mangle forslag om hvordan kvinneandelen i filosofifaget kan økes.
 • Morgenbladet tolker: Morgenbladet skriver om rapporten 8. oktober. Avisen mener det avdekkes store forskjeller mellom idéhistorie- og filosofimiljøene.
 • Oslo-koordinator etterlyser faglige arenaer: Torstein Tollefsen, fagkoordinator for filosofi ved Universitet i Oslo, mener rapporten må få flere konsekvenser. Blant annet etterlyser han overordnede fora for utvikling av faglige prioriteringer og strategier.
 • Kritikk fra Bergen: Instituttleder Vigdis Songe-Møller mener at rapporten ikke gir et riktig bilde av aktiviteten ved Universitetet i Bergen.
 • Forskningslederen i Oslo oppsummerer: Evalueringen «viser høy grad av forskningsaktivitet og til dels svært god forskningskvalitet», skriver Ina Blom, forskningsleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK).
 • Positiv reaksjon fra idéhistorie: Fagkoordinator ved idéhistorie Espen Schaanning mener faget kommer godt ut av rapporten, men at idéhistorikere bør publisere oftere internasjonalt.
 • Rapporten: Blir tilgjengelig medio september 2010.

Fakta om evalueringen

 • I 2008 vedtok divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet et mandat for evaluering av filosofi- og idéhistorieforskningen i Norge. Det ble oppnevnt et evalueringsutvalg av eksperter fra de øvrige nordiske landene.
 • Evalueringen har omfattet forskningsmiljøene ved filosofi og idéhistorie ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og NTNU i Trondheim.
 • Utvalget har gjort en vurdering av forskningen og de utvalgte forskningsmiljøene når det gjelder kvalitet og relevans, samt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
 • Rapporten ble behandlet i Divisjonsstyret 8. september 2010.
 • I løpet av oktober skal representanter i fagmiljøene samles hos Forskningsrådet i Oslo for å diskutere evalueringen. Kilde: Forskningsrådet

Utvalgets medlemmer

Professor Folke Tersman har ledet evalueringsutvalget. (Foto: Bonnier/Wikimedia commons)
Professor Folke Tersman har ledet evalueringsutvalget. (Foto: Bonnier/Wikimedia commons)

Evalueringsutvalget har bestått av eksperter fra de andre nordiske landene:

 • Leder: Professor Folke Tersman (leder), Uppsala universitet
 • Lektor Hanne Andersen, Aarhus Universitet
 • Professor Simo Knuuttila, Helsingfors universitet
 • Professor Dag Prawitz, Stockholms universitet
 • Professor Hans-Jørgen Schanz, Aarhus Universitet
 • Professor Robin M. Schott, Aarhus Universitet/Dansk Institut for Internationale Studier
 • Forskningsleder Liv Langfeldt (sekretær), NIFU STEP.
Powered by Labrador CMS