Nyheter

Mener evalueringen er mangelfull

Publisert
Vigdis Songe-Møller (Kilde:UiB)
Vigdis Songe-Møller (Kilde:UiB)

Forskningsrådets rapport om filosofi og idéhistorie gir ikke et riktig bilde av aktiviteten ved Universitetet i Bergen. Det mener instituttleder Vigdis Songe-Møller.

Salongen har bedt fagansvarlige ved filosofi og idéhistorie kommentere den nye evalueringsrapporten fra Forskningsrådet. Se også vår oversikt: Alt om evalueringen

Den kvalitative delen av rapporten er både interessant og velfundert, mener Vigdis Songe-Møller, leder for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen.

Rapportens kvantitative deler stiller jeg meg mer skeptisk til. Disse bygger på tall fra offentlige databaser som ikke fanger opp den reelle situasjonen, i hvert fall ikke ved vårt institutt. De kvantitative oversiktene og vurderingene tar for eksempel ikke hensyn til at en rekke av våre vitenskapelig ansatte med forskningskompetanse ikke har forskningsdel i stillingen og at mange er ansatt i deltidsstillinger, skriver hun i en e-post.

Publikasjoner mangler

Songe-Møller reagerer også på at ikke alle poenggivende publikasjoner er kommet med i oversiktene og analysene.

Dette gjorde vi på et tidligere tidspunkt oppmerksom på, men det har ikke fått noen konsekvenser i den endelige rapporten. Alt dette fører til en rekke misvisende tabeller, hvor Universitetet i Bergen for eksempel ender opp med et klart lavere antall publikasjoner per vitenskapelig ansatt enn om man hadde tatt hensyn til de faktiske forholdene.

Viktige utfordringer

Forskningsrådet fått utarbeidet en evaluering av forskningen innen filosofi og idéhistorie i Norge.
Forskningsrådet fått utarbeidet en evaluering av forskningen innen filosofi og idéhistorie i Norge.

Rapporten peker på flere utfordringer for forskningen innen de to fagene. Songe-Møller mener disse er relevante og viktige, og hun fremhever spesielt to av dem.

Det bør bli mer nasjonalt samarbeid mellom forskningsmiljøer ved de ulike instituttene. Dette gjelder også Ph.d.-utdanningen, hvor det anbefales å opprette nasjonale kurs. Også situasjonen for ex.phil.-lærerne er i mange tilfeller lite tilfredsstillende, ikke minst hos oss ved Universitetet i Bergen. Komitéen peker på at ex.phil., som all annen undervisning ved universitetet, bør være forskningsbasert. I tillegg til at en rekke lærere ikke har forskningsdel i stillingen, er ansettelsesvilkårene for mange av dem slett ikke gode.

Songe-Møller stiller også spørsmål ved verdien av en slik vurdering.

Komitéen problematiserer dette selv i innledningen av rapporten: Den advarer mot å overdrive forventningene av hva en slik evaluering kan oppnå, og stiller, i hvert fall indirekte, spørsmål om hvorvidt det er et rimelig forhold mellom all den tid som er investert i dette arbeidet – både fra komieens og fagmiljøenes side – og resultatet av evalueringen. Det er et betimelig spørsmål.

Evalueringen er ikke diskutert ved instituttet i Bergen, og Songe-Møller understreker at dette er hennes egen, umiddelbare respons på rapporten.

Powered by Labrador CMS