Essay

I 2018 konfronterte Greta Thunberg og hennes “Skolstrejk för klimatet” verden med en retorikk som tvang fram samtiden som moralsk ansvarlig for fremtiden. (Foto: Anders Hellberg, CC BY-SA 4.0)

Hva skal vi med fremtiden?

Salongen har invitert skribenter og forskere til å skrive om fremtid og fremtidsforestillinger.

Salongen ruller nå i gang en tekstserie som tar for seg fremtiden. Vi ønsket å oppfordre og stimulere humanistiske faggrupper til å tenke og reflektere rundt våre nåtidige og våre forfedres fortidige fremtidsforestillinger, og løfte frem problemstillinger på dette teamet.

For filosofi- og historiefagene har fremtiden alltid vært noe eksotisk og fascinerende. Det kan være fristende å gå inn i vendinger som at tenkning om fremtiden er særlig viktig i våre dager, med krig, pandemi og klimakrise. Man kan si at vi er på et særlig kritisk punkt i den moderne historien, og at fremtiden derfor er et nobelt og viktig tema å løfte frem. Men allerede dette er en tolkning av fremtiden, ettersom det forutsetter en tro på at mennesket har en 2vesentlig påvirkning på det som kommer, at det i det hele tatt har en praktisk funksjon å undersøke fremtiden.

Allikevel kommer vi ikke unna at mange i dag snakker om fremtiden, og at mange er bekymret for hvor vi er på vei. Fremtidsforestillingene som eksisterer i dag er virksomme, og har en innvirkning på hvordan fremtiden faktisk vil bli.

Nettopp fordi mange snakker om fremtiden, er det også viktig at filosofer og historikere oppfordres til å forholde seg til tekster, munnhell, forestillinger og politiske vedtak som dreier rundt fremtiden.

De neste ukene publiserer vi tekster om fortidige og samtidige fremtidsforestillinger. Det blir blant annet tekster som diskuterer demokratiets problemer og forutsetninger, om økologi og et intervju med en forskergruppe som skal kartlegge og materialisere vår tids forestillinger om fremtiden. I redaksjonen er vi nok så konforme at vi opplever det som viktig å diskutere fagene våre opp mot aktuelle politiske temaer. Men vi syns også rett og slett at det er gøy å lese tekster hvor skribentene våre gir seg i kast med det mest abstrakte av det abstrakte.

Skriv for oss

Vi er alltid interessert i flere tekster, og hvis du ønsker å kommentere noen artikler vi publiserer, ønsker å skrive et eget essay om fremtiden, eller om noe helt annet, er det bare å ta kontakt med oss på redaksjon@salongen.no.

Powered by Labrador CMS