Forskning

Lytt til de gode kildene

Publisert
Illustrasjon. (Foto: Andrew Beierle, SXC)
Illustrasjon. (Foto: Andrew Beierle, SXC)

– Den som vil ha rett og ikke ta feil, må lytte til de gode kildene og unngå de dårlige, heter det i omtalen av en ny doktoravhandling i filosofi, Contexts of Reasoning av Johan W. Klüwer.

Klüwer gir en dybdeanalyse av hvordan det vi tror, og ikke tror, er bestemt av hvem vi har tillit til. Her er spørsmålet hvordan man forholder seg til et mangfold av motstridende kilder. Konklusjonen er kanskje ikke så overraskende når den formuleres i hverdagsspråket: «Da må vi velge å stole på noen, og ignorere andre.»

Det analytiske verktøyet Klüwer har benyttet er det han kaller oppfatningslogikk. Arbeidet skal kaste nytt lys over forholdet mellom forestillbarhet, oppfatning og uvitenhet, og over systematiske sammenhenger mellom normalslutninger og relativ tillit.

I en artikkel på forskning.no, forteller Klüwer om avhandlingen.

Teoretisk handler Klüwers doktoravhandling om forholdet mellom grader av tillit og hva man bør tro. Ved hjelp av formell logikk har han funnet det mulig å håndtere komplekse begrepsstrukturer ut fra noen ganske få, enkle forutsetninger.

– Den stringente logiske analysen gir et kjekt biprodukt, en enkel metode for å sile og veie og finne ut hva man bør tro, gitt at man vet hvem man stoler på.

For å konkretisere, skisserer Klüwer en tenkt politisk sak. Flere har ulike oppfatninger om saken. En av de som uttaler seg, sier han baserer sin oppfatning på ekspertuttalelser.

– Når vi så ser på hva ekspertene har sagt, finner vi at det ikke stemmer overens med politikerens uttalte standpunkt. Han sier han har prioritert ekspertuttalelsene høyest.

– Spørsmålet blir da: Hvordan er sammenhengen mellom hans oppfatning og hans prioritering? Er den rimelig? Eller fins det logiske brister? Det er det altså mulig å sjekke, ved hjelp av en pålitelig metode.

Klüwer har prøverforelesninger 10. februar og disputerer dagen etter.

Powered by Labrador CMS