Forskning

Hvis vi hadde fulgt filosofen John Rawls’ modell, ville vi da ha endt opp med dagens sykelønnsordning? (Kilde: Wikimedia Commons) Ville vi hatt dagens sykelønnsordning, hvis vi hadde fulgt filosofen John Rawls’ modell for rettferdige løsninger?
Hvis vi hadde fulgt filosofen John Rawls’ modell, ville vi da ha endt opp med dagens sykelønnsordning? (Kilde: Wikimedia Commons) Ville vi hatt dagens sykelønnsordning, hvis vi hadde fulgt filosofen John Rawls’ modell for rettferdige løsninger?

Er sykelønnsordningen rettferdig?

Publisert

Dette tar filosofen Lars Kolbeinstveit, som er tilknyttet den liberalistiske tankesmien Civita, opp i en kronikk med tittelen «Sykelønnsordningen er urettferdig».

Rawls er blant annet kjent for sin teori om rettferdighet som rimelighet. Han mente at vi mennesker måtte bli stilt bak et «uvitenhetens slør» for å komme frem til rettferdige og rasjonelle valg. Hvis vi, i et tankeeksperiment, ikke vet noe om vår sosiale bakgrunn og våre egenskaper, ville vi, ifølge Rawls, være mer skeptiske til økonomisk ulikhet enn vi ellers er. […]

Hva har dette med sykelønnsordningen å gjøre? Rawls idé om et «uvitenhetens slør» kan hjelpe oss å se sykelønnsordningen i et nytt og mer rasjonelt perspektiv. Ville vi valgt en ordning med 100 prosent lønn ved sykdom og bare omlag 64 prosent lønn ved uførhet eller arbeidsledighet, hvis vi skulle etablert velferdsordningene på ny? Jeg tror ikke det. For min egen del er jeg mer bekymret for å bli varig ufør resten av livet og kun tjene omlag to tredjedeler av det jeg tjener nå, enn å få redusert lønn de dagene eller ukene jeg er borte fra jobb pga sykdom.

Rawls er populær i de nordiske landene, blant annet fordi mange mener filosofien hans er relevant for den sosialdemokratiske velferdsmodellen. Filosofen Andreas Føllesdal har tidligere skrevet om dette.

Powered by Labrador CMS