Nyheter

Nyansettelser etter evaluering

Publisert
Jan Harald Alnes leder Institutt for filosofi og førstesemesterstudier i Tromsø. (Kilde: UiT)
Jan Harald Alnes leder Institutt for filosofi og førstesemesterstudier i Tromsø. (Kilde: UiT)

Universitetet i Tromsø får nye stipendiatstillinger i praktisk filosofi. Satsingen kommer i kjølvannet av Forskningsrådets evaluering av filosofi og idéhistorie.

Salongen har bedt fagansvarlige ved filosofi og idéhistorie kommentere den nye evalueringsrapporten fra Forskningsrådet. Se også vår oversikt: Alt om evalueringen.

«Vi har valgt å benytte rapporten i planleggingen av vår aktivitet – samt strategisk overfor fakultetet og universitetsledelsen,» sier Jan Harald Alnes, leder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier i Tromsø, per e-post til Salongen.

Ifølge Forskningsrådets rapport satses det relativt lite på politisk filosofi og sosialfilosofi i Norge. Unntakene som trekkes frem er NTNU i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Praktisk filosofi, som også omfatter disse delene av filosofien, er satsingsområdet for instituttet i Tromsø. Med bakgrunn i evalueringsrapporten får filosofene i Ishavsbyen nå nye stillinger, forteller Alnes:

Vi har søkt om to stipendiatstillinger i praktisk filosofi, og vi har nettopp fått beskjed fra universitetetsstyret om at vi får dem. Dette er en strategisk tildeling med utgangspunkt i evalueringsrapporten.

Representanter fra universitetene i Tromsø, Bergen, Oslo og Trondheim diskuterte rapporten på et møte med Forskningsrådet 15. oktober.

På møtet ble flere momenter trukket frem: At examen philosophicum ikke er forskningsbasert – og at universitetene ansetter personer i rene undervisningsstillinger til dette emnet, at det er for lite samarbeid mellom universitetenes fagmiljøer, at forskermobiliteten mellom universitetene i Norge er så godt som ikkeeksisterende og at Ph.D.-utdanningen i liten grad er nasjonalt koordinert. Dette er punktene vi fant viktigst. Vi har lite å utsette på rapporten, og vi er enig i dens hovedkonklusjoner. Vi mener også at man må ta tak i de nevnte punktene.

Powered by Labrador CMS