Intervju

Hilde Vinje og Svein Henrik Nyhus er Salongens nye redaktører. (Foto: Jørgen Dyrstad)

Salongen fornyer seg

Publisert

AKTUELT: Hilde Vinje og Svein Henrik Nyhus er Salongens nye redaktører.

– Lesere av Salongen vil i kommende tid se noen spennende nysatsninger, samtidig som målet er å opprettholde den allsidige faglige tilnærmingen og bevare Salongen som en ressurs for studenter, forskere, og andre fagfeller – kort sagt for alle som er interesserte i filosofi og idéhistorie, sier nettidsskriftets to nye redaktører, Hilde Vinje og Svein Henrik Nyhus.

– Ikke desto mindre kan gamle og nye lesere forvente seg noen overraskelser i månedene som kommer.

Vinje studerer gammelgresk og filosofi ved Universitetet i Oslo, og fullfører i høst mastergrad i sistnevnte fag. Hun har bakgrunn som redaktør for studenttidsskriftet Filosofisk supplement, og har vært medlem av Salongens redaksjon siden juni 2012. Nyhus har master i litteraturvitenskap fra Københavns Universitet og studier i idéhistorie. Han jobber på Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo, og har vært redaksjonsmedlem i Salongen siden juni 2012. Sammen skal de lede Salongens redaksjon, som består av ytterligere seks filosofer og idéhistorikere.

Satser på bøkene

Salongen har siden oppstarten i 2009 vært et nettidsskrift med fokus på aktuelle saker innen filosofi og idéhistorie. Dekningen har i særlig grad rettet seg mot bokutgivelser, men har også inkludert essays og friere tekster – i tillegg til forskningsnyheter og pågående debatter innen fagfeltet.

– Fremover vil Salongen fortsatt ha en solid dekning av bøker og på den måten fortsette linja tegnet av den forrige redaktøren, sier de to. Dette inkluderer utenlandske utgivelser, og norske oversettelser av filosofiske klassikere.

Høsten 2013 ønsket Salongen å løfte det norske oversetterarbeidet frem i lyset. Gjennom tekstserien «oversatt» ble oversettere av blant andre Heidegger, Machiavelli, Irigaray og Kierkegaard intervjuet om utfordringene som følger ved å gjengi deres verker på norsk.

Denne våren satte Salongen i gang en ny tekstserie under fanen røff guide.

– Her er tanken å tilby leserne korte introduksjonstekster om dagsaktuelle tenkere. Frem til nå er det blitt publisert innlegg om både Slavoj Žižek og Paul Ricoeur. Denne serien fortsetter også utover høsten med bidrag om blant annet Jacques Rancière og David Chalmers, og har som hensikt å sette fingeren på hvordan dagens filosofer former sin tenkning.

– Samtidig ønsker vi å supplere med fordypninger i dagsaktuelle tema som kan belyses fra filosofiske og idéhistoriske perspektiv. Målet er å opprettholde den allsidige faglige tilnærmingen og bevare Salongen som en ressurs for studenter, forskere og andre fagfeller – kort sagt for alle som er interesserte i filosofi og idéhistorie.

Bred kanal

Samtidig er målsetningen at flere vil bruke Salongens nettsider for hva de er verdt – enten det er snakk å legge inn arrangementer i kalenderen, kommentere på tekstene, komme med tips til bøker som burde anmeldes eller forskningsnytt som kan dekkes.

– Vi ønsker å legge til rette for ferske skribenter, og oppfordrer interesserte til å ta kontakt med . Kort sagt ønsker vi å aktivisere fagmiljøene, og å stimulere til debatt.

Ønsker debatt

I fjor høst arrangerte Salongen en paneldebatt om analytisk og kontinental filosofi, der spørsmålet var om skillet mellom de to er reelt eller bare en myte. For å diskutere dette, og hva skillet har å si for hva man lærer ved filosofistudiet i Oslo, stilte Olav Gjelsvik, Camilla Serck-Hansen, Dag Østerberg og Remi Nilsen opp til debatt på Universitet i Oslo. Tidligere har Salongen også stått som arrangør for paneldebatter om liberalisme og om motsetningene mellom filosofi og idéhistorie.

– Debattarrangementer er en produktiv arena for å få i gang dialog på tvers av faggrensene, og noe vi ønsker å ta videre. Hva angår kommende debattinnlegg på nettsiden, er vi i nå ferd med å tilrettelegge for en tekstserie hvor vi inviterer idéhistorikere tilknyttet ulike læresteder til å besvare spørsmål om fagets nytteverdi og fremtidsutsikter.

Hva annet kan leserne se fram til i månedene som kommer?

– Den nærmeste tiden vil katalogen av tenkere i «røff guide»-serien utvides. På litt lengre sikt vil nettsidene bli fornyet, og en relansering av Salongen kommer i løpet av høsten og vinteren. I den forbindelse vil Salongen også arrangere et symposium som et startskudd for de nye nettsidene. Med andre ord: All grunn til å følge med!

Powered by Labrador CMS