Nyheter

(Illustrasjon: iStock)

Et forsvar for pengene

Publisert

AKTUELT: «Penger er noe av det mest menneskelige som finnes, og en verden uten dem ville slett ikke være en bedre verden», skriver filosof Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten. Han ser pengene som uttrykk for menneskers evne til tillit.

Svendsen tar opp Karl Marx’ og Georg Simmels advarsler mot pengenes sosiale bivirkninger. Men han konkluderer likevel med et forsvar for betalingsmiddelet.

Penger fremstilles ofte som kalde og umenneskelige, men de er også det stikk motsatte. Middelalderfilosofen Albertus Magnus påpekte at pengene åpner for en sirkulasjon «av gunstige tjenester som holder byen sammen». Der tenkte han noen hakk dypere enn Marx skulle gjøre 600 år senere. Pengene er et uttrykk for noe av det mest verdifulle i menneskelivet: Vår evne til å vise hverandre tillit. Gjensidig avhengighet er et avgjørende trekk ved penger. Penger skapes helt og fullt av sosiale relasjoner, og kan ikke finnes uten dem. De har ingen verdi hvis ikke andre anerkjenner at de har verdi. Pengene skaper forbindelser mellom personer, organisasjoner og nasjoner over hele kloden. Pengenes fremvekst er også knyttet til statsdannelse fordi de selv ikke kan skape den tilliten som er nødvendig for at de skal fungere.

Les hele teksten i Aftenposten.

Powered by Labrador CMS