SALONGEN PÅ TØYEN:
IMMANUEL KANTS MORALENS METAFYSIKK

Salongen inviterer til samtale på Deichman Tøyen om Immanuel Kants store moralfilosofiske verk som endelig foreligger på norsk!

Publisert Sist oppdatert

I vinter kom den første fullstendige norske oversettelsen av Moralens metafysikk, som er et av Immanuel Kants mest sentrale skrifter om etikk og rettsfilosofi. Boken ble først publisert i 1797 under tittelen Metaphysik der Sitten og var den siste av tre hovedverk i moralfilosofi. Nå foreligger den for første gang på norsk.

Verket har to hoveddeler: «Rettslære» og «Dydslære», som beskjeftiger seg med moralens to ulike domener. Karakteristisk for dette verket er at Kant, i større grad enn i sine tidligere verker, i både «Rettslæren» og «Dydslæren» belyser sine temaer gjennom eksempler fra situasjoner som er kjent fra dagliglivet. 

Boken kommer ut akkurat i tide til det store 300 års-jubileumet til denne store opplysningstenkeren. For å markere både jubileum og utgivelse, har vi invitert til en samtale om Kant, oversettelsen og innholdet i moralfilosofeins kanskje aller viktigste bidrag. 

Til arrangementet kommer oversetterne Sven Arntzen og Øystein Skar, i tillegg til Kant-kjenner fra UiO, Feroz Mehmood Shah. 

Tid: 11. april, kl. 18:00
Sted: Deichman Tøyen 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Her finner du facebook-arrangementet.

Vel møtt!

Powered by Labrador CMS