Vitenskapsteoretisk forum i Trondheim har vært et samlested for tverrfaglig diskusjon i 40 år, og fortsetter å holde det gående.

HØSTENS PROGRAM FOR VITFORUM

Nytt semester - nytt program. I tradisjon tro skal semesteret følges av flere møter i regi av Vitenskapsteoretisk forum ved NTNU i Trondheim. Hva står på tapeten for høsten?

Publisert Sist oppdatert

Vitenskapsteoretisk forum ved NTNU handler, selvsagt, om vitenskapsteori  – bredt forstått. Målet er å fremme grunnleggende diskusjoner og forskning på tvers av faglige og institusjonelle skillelinjer. Her inngår både vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie og andre typer vitenskapsstudier.

Årets første møte avholdes denne uken, tirsdag 29. august kl. 18:00 på Habitat i Trondheim.  Til sammen skal det holdes 8 møter utover semesteret som blir mer eller mindre biukentlige - alle på Habitat fra 18-20:00. Se program under. 

Forumet inneholder gjerne relevante og samfunnsaktuelle diskusjoner, og det gis mye rom til spørsmål etter hvert foredrag. Blant annet diskuteres vitenskapens og fagdisiplinenes normative grunnlag, forholdet mellom de ulike vitenskapstradisjonene, og forholdet mellom vitenskap og etikk.

Høstens program er enda under utvikling, så det gjelder å følge med på forumets Facebook-side, hvor det vil legges ut oppdatert informasjon om ukens foredrag. Så følg Vitforums facebook-side!

Foreløpig program 

  29.aug: Dag Svanæs: Helseplattformen: Hva kan vi lære til neste store IT-prosjekt

  12.sep: Helena Nynäs, NVE, Norske «naturherligheter» – fossefallet som sublim natur og som sublim teknologi

  26.sept: Helge Høibraaten, NTNU, Wagners Gesamtkuntwerk: Ideologi eller utopi?

  3.okt: Thomas Berker, NTNU, Reassembling critique with Bruno Latour's "ledger of grievances"

  17.okt: Mirela Fus, UiO,  The rise of ‘-isms’ and ‘-phobias’ through plausible deniability: Lessons from generic stereotypes, dog whistles, and racial figleaves

  24.okt: Anette Lykkenes, NTNU, Vitenskapshistorie og feminisme

  14.nov: Harald Martens, NTNU, Rytmer og periodisitet i vitenskap

  28.nov: Dankert Vedeler, NTNU, Økologisk psykologi – en psykologi for det 21. århundre


Powered by Labrador CMS