KANT 300: BURSDAGSFEST FOR IMMANUEL KANT

Hvordan kan vi vite hva som er stygt eller pent? Hva som rett eller galt? Sant eller usant? For 300 år siden fødtes Immanuel Kant og hans svar på disse og flere spørsmål diskuteres den dag i dag. Norsk Kant-selskap inviterer til bursdagsfest med kake og foredrag!

Publisert

Program:
12.00: Dørene åpnes, mingling og bursdagskake
12.15: Velkommen og introduksjon ved Camilla Serck-Hanssen (CAS)
12.30: Ingvild Torsen (IFIKK): "Hvordan jeg ble en kantianer, mot alle odds"
12.55: Sven Arntzen (USN): Hva er "kantiansk" rettsfilosofi og politisk filosofi?

«… the individual human being is the ultimate unit and end of all law, national and international...” (Hersch Lauterpacht)

13.20: Panelsamtale og spørsmål fra salen

Sven Arntzen er professor i praktisk filosofi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har publisert artikler og bøker om miljøfilosofi- og etikk, idéhistorisk fagteori og om Kants rettsfilosofi og moralfilosofi, senest boken Fornuft – person – stat. Kants rettsfilosofi og politiske filosofi (Vidarforlaget, 2020) og, sammen med Øystein Skar, oversettelsen av Kants siste moralfilosofiske verk Metaphysik der Sitten til norsk: Moralens metafysikk (Vidarforlaget, 2023).

Camilla Serck-Hanssen er professor i filosofi ved UiO. Hennes hovedområde er Kants filosofi, begrepskritikk og filosofisk metode. Hun har publisert en rekke artikler og har sammen med Frode Kjosavik redigert antologien Metametaphysics and the Sciences, Routledge (2020). Serck-Hanssen er i permisjon fra IFIKK og for tiden direktør for Centre for Advanced Study (Senter for grunnforskning).

Ingvild Torsen er førsteamanuensis i filosofi ved UiO. Hun jobber særlig med estetikk og postkantiansk filosofi, og har publisert artikler om Heidegger, Hegel, fenomenologi, kropp og kunst, og har redigert antologien Philosophy of Sculpture: Historical problems, contemporary approaches (Routledge, 2021). Hun har publisert én artikkel som handler om Kant, «Disinterest and Truth. On Heidegger’s Interpretation of Kant’s Aesthetics» (Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2016).

Organisator: Norsk Kant-selskap
Tid og sted: 22. april, kl. 12:00 – 14:00, Arne Næss' auditorium

Powered by Labrador CMS