Intervju

Salongens redaktørteam: Vilde Pettersen og Solveig Nygaard Selseth. (Foto: Hedda Susanne Molland)

Fremover for Salongen

Publisert

AKTUELT: Vilde Pettersen og Solveig Nygaard Selseth utgjør Salongens redaktørteam.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe med å fremme kvinner i filosofihistorien. Det er et prosjekt Salongen har fått mange positive tilbakemeldinger på, og leserne kommer til å se noen ulike samarbeid angående dette temaet fremover, uten å røpe for mye. Ellers ønsker vi å jobbe med å bli flinkere til å publisere tekster som kommenterer hendelser i dag, og å markere jubileum i filosofihistorien. Dette sier Solveig Nygaard Selseth og Vilde Pettersen som utgjør Salongens redaktørteam.

Vilde Pettersen har allerede innehatt vervet som redaktør i Salongen i ett år, mens Solveig Nygaard Selseth, som har vært redaksjonsmedlem i Salongen siden 2017, tar over for .

Moderate endringer

– Vi ønsker å nå de samme leserne som tidligere: folk med allmenninteresse for filosofi og idéhistorie, så vel som fagfilosofer og idéhistorikere, men vi ønsker også å utvide kretsen geografisk til å omfavne flere lesere fra resten av Skandinavia i tillegg. Dette skal vi jobbe med gjennom å samarbeide med skandinaviske tidsskrifter og få inn flere tekster på andre skandinaviske språk.

Selseth har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og interesserer seg særlig for spørsmål innen metafysikk og kunstig intelligens. Pettersen er idéhistoriker og stipendiat ved institutt for tverrfaglige kjønnstudier ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på Emma Goldmans anarkisme og feminisme i skandinavisk kontekst.

Vil Salongens lesere legge merke til endringer i nettidsskriftet fremover?

Nettsiden kommer til å få noen moderate oppdateringer, ikke store designendringer, men vi kommer til å rydde opp i oppsettet på tekst-layout; i alle fall stramme opp litt slik at innleggene ikke har så mange forskjeller som de har nå, sier Selseth.

Flere arrangementer fremover

Salongen fyller 10 år neste år. Det gir jo anledning til å reflektere over tidsskriftets utvikling og rolle i den norske tidsskriftsfloraen Hvordan ser dere på Salongens stilling blant de ulike filosofi- og idéhistorietidsskriftene her til lands?

– Salongen skiller seg kanskje hovedsakelig fra de ulike filosofi- og idéhistorietidsskriftene her til lands ved at tekstene vi publiserer nærmer seg andre fagdisipliner, som for eksempel sosiologi, litteratur, kunsthistorie og historie.

– De kommende årene håper vi at Salongen fortsetter i samme retning, at nettidskiftet kommer til å publisere varierte artikler med god faglig standard. Vi håper også at Salongen kommer til å videreutvikle forbindelsene til Sverige og Danmark. Salongens 10 års jubileum kommer til å bli markert, blant annet ved et intervju og ved å løfte frem noen av redaksjonens favorittsaker.

Salongens redaksjon har ved tidligere anledninger stått bak arrangementer som en debatt om analytisk og kontinentalfilosofi, og et tredagers symposium med Nietzsche og kunsten som tema. I følge redaktørteamet vil Salongens lesere ha flere spennende arrangementer å se frem til. Denne høsten planlegges den nemlig en debatt om ex.phil, samt en forelesningsrekke om kvinner i filosofihistorien.

– Salongen har ikke holdt arrangementer de siste par årene, og det er noe vi har savnet. Det hadde vært flott å holde i alle fall ett arrangement i året.

Powered by Labrador CMS