Nyheter

Holbergs internasjonale minnepris 2010 tildeles Natalie Zemon Davis.

HOLBERGPRISEN TIL NATALIE ZEMON DAVIS

Historikeren Natalie Zemon Davis tildeles Holberprisen for 2010. Hun er kjent for å kombinere grundig historisk forskning med engasjerende fortellinger.

Publisert Sist oppdatert

Det er denne tilnærmingen til historieskrivning som er bakgrunnen for at hun får prisen, påpeker Holbergprisens fagkomité:

Hun viser hvordan enkelthendelser kan fortelles og analyseres slik at dypere historiske tendenser og underliggende tanke- og handlingsmønstre blir tydelige. […] Det enestående i hennes arbeid ligger i hvordan hun, gjennom utforskning av kulturell, geografisk og religiøs utveksling, knytter det tidlig-moderne Europa sammen med nyere områder i komparativ historie.

Her er en oversikt over noen av Davis’ bøker. Flere av dem er tilgjengelig i sin helhet på Google Books:

  • The Return of Martin Guerre (1983): Viser «hvordan en enkelthendelse i det tidlig-moderne Frankrike kan belyse overgripende mentaliteter og kulturelle kontekster».

For tiden arbeider Davis med slaveri i Surinam i Sør-Amerika. Her ser på hun «generasjonsmøter og krysninger mellom slave og fri, svart og hvit og mennesker med ulik religiøs tilknytning».

Holbergs internasjonale minnepris deles årlig ut til forskere som har gitt fremragende bidrag til humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen er på 4.5 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS